Brak porannego oświetlenia dróg

W związku z wyłączeniem porannego oświetlania dróg złożyłem do Wójta wniosek o jego przywrócenie. Jak widać do dziś bezskutecznie.
Pisałem o tym … tu kliknij

W ramach oszczędności, bez uzgodnień z sołtysami, radnymi Wójt wyłączył poranne oświetlenie. Rozumiem, że jak musimy szukać oszczędności na oświetleniu, to wyłączamy je w okresie, gdzie najmniej mieszkańców z niego korzysta. Poranne oświetlenie służy dużej grupie, więc z sygnałów jakie płyną, wygląda to na nierozsądną i stwarzającą poważne zagrożenie decyzję Wójta Józefa Piątka.

Poniżej nagranie jak to wygląda z perspektywy kierowcy:

20230121 durne oszczednosci