Nagrody. Gmina Mielec. Ciąg dalszy – najwyższe nagrody 2018

Za czteroletnią kadencję poprzedniego Wójta wydano na nagrody kwotę 1 mln 396 tys. 259 zł.

Obecny Wójt Józef Piątek jest w trakcie kadencji, dlatego zestawione są tylko trzy lata, gdzie na nagrody już wydał 1 mln 116 tys. 882 zł.
Gdy z tych trzech lat weźmiemy średnią i podstawimy ją za rok 2018, to wynik będzie porażający 1 mln 489 tys. 176 zł.

Po tym, jak wyliczona przeze mnie średnia przekraczała nawet 4 tys. zł, zwróciłem się o podanie kwot najwyższych nagród.
Poniżej przedstawiam ile gmina wypłacała na najwyższe nagrody.


20181005 sumanagr d

Co mówi o nagrodach ustawa? Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, która w rozdziale 4, Art. 36 ust. 6 mówi: Pracownikowi samorządowemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę.