XLII Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 27.09.2018 – kampania wyborcza kandydatów na radnych

Dziś odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Mielec.

Poprawki do statutu Gminy Mielec – M.Bania, M.Kawalec … tu


Skarga na Wójta o nieprzestrzeganie statutu … tu

Skarga na bezczynność Wójta … tu

Wolne wnioski …tu

Jerzy Krawczyk o podłączeniu wody z Mielca … tu

M.Kawalec, podłączenie wody z Mielca, i odniesienie się do pisma mieszkańca … tu

Sprawa przestawienia kontenera PCK i rozbitego lustra … tu

MKS -przyspieszenie kursu rannego od strony Piątkowca i zabezpieczenie kursów MKS na Rzędzianowice … tu


Uwagi do późno umieszczanych ogłoszeń i błąd na stronie gminy … tu
O uszkodzonym ogrodzeniu podczas inwestycji gminy … tu


Prośba o ujęcie w budżecie na 2019 r. chodnika, szkoły, boiska szkolnego i asfaltu na osiedlu Baraniarnia … tu

Interwencja w sprawie rozliczenia dotacji dziecka z problemami … tu


Zaskoczyła mnie dziś na sesji obecność kilku osób, które kandydują do Rady Gminy z tego samego komitety co urzędujący Wójt. Najbliższa rodzina tych osób jest zatrudniona w jednostkach podległych pod Wójta. Osoby te głosu nie zabierały, ale mam wrażenie, że kampania przekracza granicę zdrowego rozsądku. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.


Film z sesji … tu

Porządek obrad:

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Mielcu stanowiącej mienie komunalne Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mielec położonej w miejscowości Trześń.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Głębinowe ujęcia wody dla miasta Mielca” w Szydłowcu w gminie Mielec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
 11. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 27 września 2018 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.