Nagrody. Gmina Mielec. Jakie kwoty wypłacamy na nagrody 2018

Nagrody – wypłacane dodatkowe środki finansowe, które mają charakter uznaniowy. Nie mylić z wypłacaną 13 pensją.
Dnia 29.01.2018 r. złożyłem interpelację w sprawie wysokości wypłacanych nagród w naszej gminie i o kwotę najwyższej nagrody. Okres, o jaki pytałem to lata 2011 – 2017. Otrzymane kwoty zszokowały mnie do tego stopnia, że szukałem, co na to mówi ustawa. Znalazłem ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, która w rozdziale 4, Art. 36 ust. 6 mówi: Pracownikowi samorządowemu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 i 3, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej można przyznać nagrodę.
Dla mnie znaczy to, że można przyznać, ale nie jest to konieczność. Jeżeli jednak przyznajemy, to musi być spełniony warunek, że osoba ta ma jakieś szczególne osiągnięcia. Zwróciłem się z kolejną interpelacją, aby przedstawiono mi listę tych osiągnięć.
Niestety odpowiedź, jaką otrzymałem, nie wyjaśniała nic, a sporządzona była przez prawnika. Odebrałem to w ten sposób, że odpowiedziano mi tak, aby odpowiedź była, a nic nie wyjaśniała. Dnia 07.08.2018 złożyłem kolejną interpelację, w której zapytałem o stan zatrudnienia w roku 2014, 2016 i 2018. Mając kwoty nagród i liczbę osób zatrudnionych w 2014 i 2016 roku zrobiłem kolejne wyliczenia co do średniej nagrody.
W przypadku GOPS nagrody są wyższe niż te, które prezentuje poniżej, ponieważ ja przeliczałem tylko kwotę, którą na nagrody przeznacza nasza gmina.

201809 nagrody

Jak więc widać za czteroletnią kadencję poprzedniego Wójta wydano na nagrody kwotę
1 mln 396 tys. 259 zł.


Obecny Wójt Józef Piątek jest w trakcie kadencji, dlatego zestawione są tylko trzy lata, gdzie na nagrody już wydał 1 mln 116 tys. 882 zł. Gdy z tych trzech lat weźmiemy średnią i policzymy ją za rok 2018, to wynik będzie porażający 1 mln 489 tys. 176 zł.

Dla przykładu podam, że za kadencję wybudowaliśmy salę gimnastyczną w Rzędzianowicach. Kosztowała nas ona około 1 mln zł. Nasi Wójtowie na nagrody rozdali prawie półtorej takiej sali gimnastycznej.
Wg. mnie nie ma podstaw do wypłacania tak wysokich nagród, bo cytowałem już ustawę samorządową. Regulamin pracy w nasze gminie nie może być sprzeczny z ustawą.
Przytoczę fragment z regulaminu:
„3. Wysokość nagrody ustala się w oparciu o:
a) terminowe, wnikliwe i bezstronne załatwianie powierzonych spraw,
b) dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywanych obowiązków,”.
W zakładach pracy punkty, a i b to zwykły zakres obowiązków, który ma być wykonany, a jeżeli nie zostanie wykonany, to raczej można spodziewać się konsekwencji.

Poniżej przedstawię średnią nagrodę w roku 2014 i 2016.

201809 nagrody srednia


W interpelacji napisałem: „Proszę podać, ile w urzędzie i w każdej jednostce organizacyjnej w każdym roku wynosiły najwyższe nagrody. Jeżeli nagrody były wypłacane więcej niż jeden raz w roku, to proszę podać sumę nagród wypłaconą w danym roku”.

Jak więc widać w 2014 r. średnia wyniosła:
Urząd Gminy – 3 361 zł w odpowiedzi z gminy podano mi natomiast, że najwyższa nagroda
wynosiła 2 200zł, czyli wprowadzono mnie w błąd.
GZGK – 4 200 zł w odpowiedzi z gminy podano mi natomiast, że najwyższa
nagroda wynosiła 3 000zł, czyli wprowadzono mnie w błąd.
SOKiS i biblioteki – 2 835 zł w odpowiedzi z gminy podano mi natomiast, że najwyższa nagroda
wynosiła 2 000zł, czyli wprowadzono mnie w błąd.
GOPS – 4 053 zł w odpowiedzi z gminy podano mi natomiast, że najwyższa nagroda
wynosiła 2 500zł, czyli wprowadzono mnie w błąd.

W roku 2016 r. średnia wyniosła:
Urząd Gminy – 4 202 zł w odpowiedzi z gminy podano mi natomiast, że najwyższa nagroda
wynosiła 2 800zł, czyli wprowadzono mnie w błąd.
GZGK – 3 428 zł w odpowiedzi z gminy podano mi natomiast, że najwyższa nagroda
wynosiła 2 600zł, czyli wprowadzono mnie w błąd.
SOKiS i biblioteki – 2 656 zł w odpowiedzi z gminy podano mi natomiast, że najwyższa nagroda
wynosiła 2 200zł, czyli wprowadzono mnie w błąd.
GOPS – 1 260 zł w odpowiedzi z gminy podano mi natomiast, że najwyższa nagroda wynosiła 2 500zł, ale nie analizuje kwot zewnętrznych, więc mam za mało informacji.

Widać na tym przykładzie, jak udzielane są odpowiedzi. Mam wrażenie, że to celowe manipulacje, aby bez dodatkowej mojej pracy, zestawień i wyliczeń nie było widać, jak wyglądają te dodatki.

Sprawa jest rozwojowa. Oczekuję na odpowiedź, która ma pokazać ile faktycznie wynosiły najwyższe nagrody (sumy nagród) dla jednego pracownika w każdym roku.

Poniżej przedstawiam najistotniejsze interpelacje i odpowiedzi, na których bazowałem się przy tej publikacji.

20180129 interpelacja w sprawie nagr d 200
20180207 kwoty nagrod 1
20180207 kwoty nagrod 2
20180207 kwoty nagrod 3
20180207 kwoty nagrod 4
20180207 kwoty nagrod 6
20180207 kwoty nagrod 7
20180322 nagrody za co 200
20180708 ilo zatrudnionych os b 200
20180820 odpowied stan zatrudnienia 1
20180820 odpowied stan zatrudnienia 2
20180830 nagrody

Aktualizacja 05.10.2018

Poniżej przedstawiam odpowiedź na powyższą interpelację.

20181005 nagrody sumy najwyzszych 1
20181005 nagrody sumy najwyzszych 2
20181005 nagrody sumy najwyzszych 3
20181005 nagrody sumy najwyzszych 4