Zebranie wiejskie 18.09.2018 – Fundusz sołecki

Porządek zebrania:

  1. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2019 rok.
  2. Sprawy bieżące wsi.

Informuję wszystkich, że nasze sołectwo posiada od wielu lat na koncie w banku kwotę ponad 30 tys. zł. Kwotę tą możemy wydać na dowolny cel. Należałoby się zastanowić czy nie wydać tej kwoty na jakąś inwestycję.

Fundusz sołecki przeznaczono na :

1. Wykonanie II etapu oświetlenia drogi gminnej w Woli Mieleckiej nr dz. 736.
Kwota na ten cel  31087,20 zł.

2. Wykonanie II etapu zadaszenia przy budynku LKS START Wola Mielecka.
Kwota na ten cel 3 000 zł.

3. Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej pod nazwą „Dzień Seniora”.
Kwota na ten cel 1 500 zł.

Z puli pieniędzy wiejskich przekazano na kosę spalinową dla LKS Start Wola Mielecka kwotę 2000zł … tu


Uświadamiałem mieszkańców, że mamy własne pieniądze w kwocie powyżej 30 tys. zł. Chciałbym,  aby wejść z gminą w partnerstwo i gmina dołożyła by również taką kwotę.
Moglibyśmy wtedy wykonać inwestycje za ponad 60 tys. zł. … tu poruszam ten temat


Film z zebrania … tu