Niedrożne zjazdy i rowy przyczyną podtopień. Po interwencjach radnych rowy przy DW984 zostały podebrane

W dniu 07.07.2014 r. po ulewie w Woli Mieleckiej woda z niedrożnych rowów przy drodze wojewódzkiej 984 zalała kilka posesji. Interweniowała PSP Mielec i OSP z Woli Mieleckiej.

Po podtopieniach opisanych powyżej, jako radni interweniowaliśmy w PZDW.
Na dzień dzisiejszy rowy zostały podebrane. Zjazdy, natomiast należą do mieszkańców i Ci sami muszą dbać o ich przepustowość.