XLIII Sesja Rady Gminy Mielec 30.06.2014

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Informacja w sprawie Projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2013 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska I” w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wola Chorzelowska II” w miejscowości Wola Chorzelowska w Gminie Mielec.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.
12. Sprawy różne i wolne wnioski. 

Sesja odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

Dziś odbyła się XLIII sesja Rady Gminy Mielec. Dobrą wiadomością dla mieszkańców Woli Mieleckiej jest to, że zostanie jeszcze w tym roku dokończony chodnik przy drodze powiatowej do granicy z Trzcianą. Chodniki jeszcze będą budowane przy drogach powiatowych w Podleszanach, Książnicach, Złotnikach i Chrząstowie.

Filmik … tu