Odpowiedzi Wójta na pisma w sprawie chodników i przejść dla pieszych

Poniżej zamieszczam pisma, jakie dostaliśmy od Pana Wójta w odpowiedzi na nasze interwencje.

20111221 odpowied w jta w sprawie chodnika z mostu 2
20111227 odpowied w jta w sprawie s up w i przej cia dla pieszych k 1