XVI sesja Rady Gminy Mielec w dniu 29 grudnia 2011 roku w Chorzelowie

Porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wpInterpelacje Radnych.
3. Prowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Odtworzenie zniszczonej przez powódź infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Gminie Mielec” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na rok 2012.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2011 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie.