Posiedzenie komisji RGM przed IV sesją 2019

W dniu 31.01.2019 r. odbyło się posiedzenie komisji w związku z sesją zwołaną na 06.02.2019 r.
Poza projektami uchwał poruszono tematy: MKS, obwodnicy, nadawania nazw ulicom w Woli Mieleckiej i Chorzelowie – ale może to być i w innych miejscowościach naszej gminy, odczytane zostały pisma, jakie wpłynęły do Przewodniczącego Rady od mieszkańców.


Temat MKS … tu

Dyskusja o ścieżce pieszo-rowerowej w Chorzelowie … tu

Obwodnica Mielec – Piątkowiec … tu

Nazwy ulic w Woli Mieleckiej i Chorzelowie … tu

Pisma jakie wpłynęły do Przewodniczącego od mieszkańców … tu

Film z komisji … całość tu

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Chorzelowska.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXII/144/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo- księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.