IV Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 06.02.2019

Dziś odbyła się IV sesja Rady Gminy Mielec.

Interpelacje – M.Kawalec (Interpelacja w sprawie wysokości przyznawanych nagród w Urzędzie Gminy Mielec i jednostkach organizacyjnych oraz kosztów gospodarki odpadami komunalnymi) …tu

Zapytania – M.Kawalec (wywóz odpadów biodegradowalnych,  nie zamieszczania przez gminę zapytań i interpelacji na stronie internetowej, nie zamieszczenie informacji o obradach komisji Rady Gminy Mielec) … tu

Interpelacje – A Klich (błąd w dokumencie na kwotę ok. 2 mln zł, parking dla mieszkańców przed urzędem i elektroniczna rejestracja czasu pracy) … tu

Powołanie klubu radnych … tu

Uruchomienie kursu MKS – J.Krawczyk … tu

Gospodarka śmieciowa – J.Krawczyk … tu

O zadawaniu pytań, o liniach MKS, w sprawie gazyfikacji Rydzowa i Szydłowca – W.Zaręba … tu

O odśnieżaniu dróg, bezdomnych psach, zatrudnieniu pracownika do promocji gminy, o niepowiadomieniu mieszkanki o komisji – M.Kawalec … tu

O pracach w Radzie Gminy – A.Klich … tu

Odniesienie do dyskusji, które były na sesji – M.Kawalec … tu

O negowaniu pracowników gminy – R.Szostak … tu

Uwaga: zastanawia mnie to, co mówi Pan radny Szostak. Rozpoczyna, że miał głosu nie zabierać, ale rzekomo został wywołany przez jakiegoś radnego i zaczyna czytać napisane na kartce wystąpienie. Moje pytanie, skąd niby bez zamiaru zabrania głosu, miał przygotowaną kartkę?

Błędne uwagi odnośnie interpelacji i posiedzenia komisji – M.Kawalec … tu

O pomówieniach o głosowanie przeciw budżetowi – M.Kawalec … tu

Wolne wnioski … tu

Film z sesji … tu

Poniżej przedstawiam swoją interpelację i zapytania.

20190206 interpel i zapyt 1

20190206 interpel i zapyt 2

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Chorzelowska.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego w roku 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. J.M. Ossolińskiego w Woli Mieleckiej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXII/144/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo- księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Mielec.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 10. Interpelacje i zapytania Radnych.
 11. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 6 lutego 2019 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.