Projekt nazewnictwa ulic dla miejscowości Chorzelów i Wola Mielecka

Problemem z numeracją domów w dużych miejscowościach istnieje nie od dziś. Jeżeli nie rozwiążemy tego problemu teraz, to będzie się on nawarstwiał.

Rozwiązanie tego problemu może nastąpić kompleksowo (całe miejscowości) lub stopniowo. Stopniowe zmiany mogą dotyczyć nadawania nazw nowo powstającym ulicom, jak i nadawania nazw ulicom, gdzie mieszkańcy wyrażają taką chęć.

Mieszkańcy jednej z ulic w Woli Mieleckiej jeszcze w poprzedniej kadencji zwrócili się do mnie, że są chętni, aby ich ulicy nadać nazwę. Wspólne interwencje u wójta przyniosły efekt w postaci opracowanych procedur i przygotowanych propozycji.

Proponowane nazwy ulic są tylko sugestią. Można je zmienić.

Więcej szczegółowych informacji mogą państwo usłyszeć klikając w link poniżej.

Proponuję odsłuchać dyskusję w tym temacie na komisji Rady Gminy … tu kliknij

Poniżej przedstawiam uchwałę zebrania wiejskiego, którą osobiście wtedy przygotowałem.

20190208 uchwa a zebrania wiejskiego nazwy ulic

Informacje ze strony gminy Mielec:
Opracowanie ma na celu przedstawienie mieszkańcom procedur wprowadzania nazewnictwa ulic, zawiera wykaz formalności i szacunkowe koszty jakie w związku z tym będą musieli ponieść mieszkańcy oraz Gmina. Określa także procedury ustanawiania nazw ulic, zarówno dla dróg publicznych jak i dróg prywatnych. 

Projekt zawiera propozycje nazw ulic wraz z uzasadnieniem ich wprowadzenia oraz procedury ustanawiania nowej numeracji porządkowej. Przybliża mieszkańcom zasady dobierania nazw ulic.

Podczas zebrań wiejskich przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami. Zgłoszone wtedy uwagi i propozycje zostaną rozpatrzone podczas prac nad projektem uchwały. Ze względów organizacyjnych i finansowych wprowadzenie nowej numeracji porządkowej dla Woli Mieleckiej i Chorzelowa możliwe będzie najwcześniej w 2020 roku.