Posiedzenie komisji RGM przed XXII sesją 26.04.2021 – zdalne

Dziś odbyły się komisje przed XXII sesją.

Nagranie z komisji … tu kliknij

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Chrząstów.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mielec za rok 2020.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za rok 2020.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.


Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 roku  o godzinie  12.00  w zdalnym trybie obradowania.

Projekty uchwał są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.

Komisje odbędą się 26.04.2021 r. o godz. 12.00 w zdalnym trybie obradowania.