XXII Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 28.04.2021 – zdalna

Dziś odbyła się XXII sesja Rady Gminy Mielec.

W wolnych wnioskach poruszyłem tematy:
do przewodniczącego komisji rewizyjnej w sprawie prac komisji – Petycja stowarzyszenia Jesteśmy u siebie,
śmietnik koło „ronda” w Woli Mieleckiej – fruwają śmieci,
wykoszenie międzywala Wisłoki od strony Mielca po prawej i lewej stronie mostu w Woli Mieleckiej,
o opinię w sprawie nagrywania komisji,
wpisy z forum:
…czy nasza gmina ma podobny lub jakiś inny plan czy znów jak co roku skończy się na tym, że będzie wysyłać pisma by oszczędzać wodę?
http://forum.wolamielecka.info/showthread.php?tid=18&pid=3688#pid3688
… przyjrzenie się nieruchomościom, które są zgłaszane jako niezamieszkałe. Są takie domy, np. wynajmowane imigrantom, a koszy czy worków wystawionych nie widzę…
http://forum.wolamielecka.info/showthread.php?tid=18&pid=3689#pid3689
Pismo o wypłacenie za sieć wodociągową i kanalizacyjną,

O chodnikach przy nowej obwodnicy i o wzajemnym szanowaniu się radnych … tu

Wolne wnioski … tu


Nagranie z sesji … tu kliknij

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Chrząstów.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mielec za rok 2020.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za rok 2020.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.


Sesja odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 roku  o godzinie  12.00  w zdalnym trybie obradowania.

Projekty uchwał są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.

Komisje odbędą się 26.04.2021 r. o godz. 12.00 w zdalnym trybie obradowania.