Szykuje się podwyżka podatku, za nami komisje przed XXXVI sesją RGM

Poniżej nagranie z komisji w dniu 21.11.2022

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chorzelów stanowiącej mienie komunalne Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec nieruchomości położonych w miejscowości Rzędzianowice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mielecka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 14. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Komisje odbyły się w dniu 21 listopada 2022 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.