Za nami XXXVI sesja Rady Gminy Mielec – trzecia w tej kadencji podwyżka podatków, oszczędności na oświetleniu, żwirownia w Bożej Woli, boiska wielofunkcyjne w Woli Mieleckiej

W dniu 23.11.2022 odbyła się XXXVI sesja, na której większość radnych przegłosowała przygotowane przez Wójta podwyżki podatków.
Komisje do sesji … tu kliknij

Na tej sesji ustalano podatki na 2023 rok. Już po raz trzeci w tej kadencji zostały one zwiększone. Większość radnych przychyliła się do zaproponowanej przez Wójta podwyżki.

M.Kawalec argumentacja przeciwko podnoszeniu podatków … tu kliknij

Zastępca Wójta o odbiorze śmieci, o węglu i PSZOK-u … tu kliknij

M.Kawalec w wolnych wnioskach:

Drogowskaz na granicy z Piątkowcem, lustra przy drogach bocznych … tu kliknij

O oszczędnościach na oświetleniu ulicznym … tu kliknij

O planowanej żwirowni w Bożej Woli … tu kliknij

O zaplanowaniu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2023 roku w SOKiS, Szkoły w Podleszanach i biblioteki w Złotnikach … tu kliknij

Tu poruszyłem temat budowy boisk wielofunkcyjnych, które powstały w Woli Mieleckiej … tu kliknij

Temat wybudowanych już boisk wielofunkcyjnych wraca kolejny raz za sprawą Wójta. Na ostatnim Zebraniu Wiejskim, na którym mnie nie było Wójt zarzucał mi to, że przeze mnie nie ma siłowni zewnętrznej. Prawda jest taka, że Wójt nie uczestniczył w ani jednym spotkaniu, na których rozmawialiśmy o koncepcjach i dokonywaliśmy zmian w projektach. Gdy powstał projekt tych boisk, to kosztorys oscylował około 1,8 mln zł i 50% było z dofinansowania MSiT. Wójt, gdyby chciał wykonać tak kosztowną inwestycję powinien wcześniej przygotować radnych informując ich o takiej inwestycji, ale jak się okazało nic o tym nie wiedzieli. O tym że jest już projekt na taką kwotę nawet ja dowiedziałem tuż przed sesją w połowie jednej z komisji. Pani obsługująca rozdała wtedy projekt uchwały na dwa lub trzy dni przed sesją, na której miało być głosowanie. Radnych to zbulwersowało, że stawia się ich pod ścianą i nie przyjęli tego do porządku obrad. Reakcja taka była łatwa do przewidzenia. Czas nas gonił bo kończył się termin naboru MSiT, więc po namowie przez radnego Jerzego Krawczyka razem z Janem Kołodziejem jeździliśmy po radnych z prośbą o „ratowanie” tych boisk i zwołaliśmy sesję nadzwyczajną.
Tu nagranie z tej sesji … kliknij.
Tu więcej w tej sprawie … kliknij

Po czasie dowiedziałem się od radnego Jerzego Krawczyka, który w tamtym czasie był „prawą ręką” Wójta Józefa Piątka, że Wójt do niego mówił, że myśmy sobie te boiska umyślili, a one będą drogie i on ma nadzieję, że nie wejdą do realizacji.
Na tej sesji w dniu 23.11.2022 Jerzy Krawczyk to potwierdził … tu kliknij

Mówiąc o placu / urządzeniach rehabilitacyjnych chodzi o siłownię zewnętrzną.

Co do usunięcia z tego projektu siłowni zewnętrznej, to kazałem ją wykreślić, ponieważ wg załączonego poniżej skanu wpisanie tego zadania groziło odrzuceniem całego projektu.
Poniżej prezentuję zapis z programu MSiT, z którego realizowane były boiska przyszkolne. Umieszczenie w tym programie placu rehabilitacyjnego, czyli siłowni zewnętrznej nie było możliwe, co widać w załączniku poniżej zaznaczone na czerwono.

20180422 do zebrania

Myślę, że po analizie powyższych materiałów definitywnie zakończy się dyskusja i próba rysowania fałszywego obrazu co do udziału mojej osoby w tym projekcie.
Jestem przekonany, że gdyby nie nasza (radnych) wówczas wykonana praca, tych boisk do dziś by nie było.
Mariusz Kawalec


Na tej sesji złożyłem również zapytanie, którego inspiracją jest wpis z naszego forum.

20221123 zapytanie o zalaczniki

W dniu 2.12.2022 otrzymałem odpowiedź na moje zapytanie:

20221202 odpowiedz o zalaczniki

Nagranie z XXXVI sesji Rady Gminy Mielec poniżej

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chorzelów stanowiącej mienie komunalne Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec nieruchomości położonych w miejscowości Rzędzianowice.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  części nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mielecka.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie  obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2023.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego, od nieruchomości i środków transportowych na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 14. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 17. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Komisje odbędą się w dniu 21 listopada 2022 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.