VI Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 18.03.2015

W dniu 18.03.2015 r. odbyła się VI sesja Rady Gminy Mielec.
Najważniejszym punktem sesji było odstąpienie od LGD PROWENT i przystąpienie do grupy LGD LASOVIA.
W wolnych wnioskach dominującym tematem była wywołana przeze mnie dyskusja na temat kanalizacji w naszej gminie. Poruszyłem również temat rozkopanych dróg przez inwestora kładącego w pasie drogowym światłowód.

Film z sesji … tu

Porządek sesji:

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Mielec z Lokalnej Grupy Działania o nazwie „Stowarzyszenie Partnerstwo dla Rozwoju Obszarów Wiejskich Ekonomika-Nauka-Tradycja PROWENT Lokalna Grupa Działania w Mielcu”.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Mielec jako członka zwyczajnego Lokalnej Grupy Działania LASOVIA.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wspólne utworzenie z Gminą Miejską Mielec Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 18 marca 2015 roku o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.