XII Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 26.11.2015

Wczoraj 26.11.2015r. odbyła się XII sesja Rady Gminy Mielec.
Dominowały uchwały podatkowe.
Dobrą wiadomością jest to, że podatki nie wzrosną
Wolne wnioski zaczynają się od 54:39

Film z sesji … tu

Porządek sesji: 

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.
4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Mielec dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej i niepublicznych przedszkoli.
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 roku o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.