XI Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 29.10.2015

W dniu 29.10.2015 r. odbyła się XI sesja Rady Gminy Mielec.

W wolnych wnioskach zapytałem:
o poprawę poboczy na ścieżkach,
o poprawę drogi gminnej,
o zabezpieczenie niebezpiecznego uskoku na nowym odcinku chodnika przy granicy z Trzcianą,
o nowym rozwiązaniu z przystankami,
o bezpieczną nawierzchnię na placach rehabilitacyjnych.

wolne wnioski … tu

Film z sesji … tu

Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję w latach 2016-2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Parafialny w Trześni” .
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Mielec własności nieruchomości położonej w miejscowości Książnice będącej własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej w Książnicach P.W. Św. Jana Chrzciciela na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały własnej Nr VI/41/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r.
12. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 29 października 2015 roku o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.