Zebranie wiejskie 13.09.2015 – fundusz sołecki

W dniu 13.09.2015 odbyło się zebranie wiejskie, którego głównym celem było rozdysponowanie funduszu sołeckiego.
Kwota przeznaczona na 2016 r. wynosiła 27 081,91 zł.

Zgłoszone były trzy projekty – Rady Sołeckiej, sołtysa i grupy mieszkańców.

Wniosek Rady Sołeckiej:

Zakup i zamontowanie ławki przy Ośrodku Zdrowia w Woli Mieleckiej – 700 zł.
Pomalowanie przystanków na kolorowo – 1 800 zł.
Wykonanie już zaprojektowanego oświetlenia przy drodze gminnej koło Pana Wilka – 18 581,91zł.
Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej na działki nr 193 – 195 Pani Bańka (znajduje się tam 3 domy) – 6 000zł.

Wniosek sołtysa:

– Wykonanie już zaprojektowanego oświetlenia przy drodze gminnej od nr 277 – 22 000 zł.
– Wykonanie projektu pod plac rekreacyjno-rehabilitacyjny zlokalizowany przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej – 3 000 zł.
– Zakup i zamontowanie ławki przy Ośrodku Zdrowia w Woli Mieleckiej – kwota 1 000zł.
– Organizacja spotkania integracyjnego mieszkańców Woli Mieleckiej „Dzień seniora 2016” – 1 081,91 zł.

Wniosek grupy mieszkańców, który przeszedł do realizacji:

20150913 wniosek grupy mieszka c w

20150913 droga przy nr 356

Zdjęcie przedstawia fragment drogi przy numerach 356-356K – znajduje się tam 11 domów.

Grupa mieszkańców przekonała swoim wnioskiem uczestników zebrania pokonując propozycję sołtysa i Rady Sołeckiej. Pokazuje to, że jeżeli mieszkańcy będą korzystać z takich możliwości mogą osiągnąć swój cel, nie czekając na łaskę sołtysa czy Rady Sołeckiej. Do tej pory organizowało się tylko Koło Gospodyń Wiejskich i klub sportowy.

Na zebraniu odbyły się jeszcze uzupełniające wybory do Rady Sołeckiej.

Zgłoszono trzy osoby, które zdobyły następującą ilość głosów:

Alicja Stefanowicz – 8 głosów

Małgorzata Michoń – 16 głosów tym samym weszła w skład Rady Sołeckiej

Zbigniew Wicherski – 8 głosów

Jako wyjaśnienie dodam tylko, że termin zebrania soltys nie uzgadniał z radnymi, a jako że Jan Kołodziej miał ślub córki,
a ja już w maju miałem wykupione w tym terminie wakacje nie mogliśmy być obecni na tym zebraniu.

Mariusz Kawalec.

Film z zebrania … tu

Propozycje przedstawione na stronie internetowej w dniu 04.09.2015:

W związku z potrzebą rozdysponowania funduszu sołeckiego w dniu 13.09.2015 r. (niedziela) o godz. 17.00-tej odbędzie się zebranie wiejskie w Domu Ludowym w Woli Mieleckiej.

więcej … tu

Zachęcam wszystkich mieszkańców Woli Mieleckiej do wzięcia udziału w zebraniu wiejskim w związku z rozdysponowaniem funduszu sołeckiego.

Proponuję aby środki te wykorzystywać corocznie na budowę oświetlenia dróg gminnych. Jeżeli w każdym roku z tego funduszu zostałaby oświetlona jakaś droga, to po kilku latach będzie zrobiona duża inwestycja, która sumarycznie służyłaby sporej grupie mieszkańców na długie lata.
Są jeszcze w Woli Mieleckiej nieoświetlone drogi gminne. Mieszkańcy chcieliby mieć oświetlenie, które poprawia komfort, ale i przede wszystkim szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Kilka dróg zostało już w taki sposób oświetlonych.
Uważam, że taki kierunek będzie lepszy niż rozdrabnianie tych pieniędzy na cele, z których korzysta tylko bardzo wąska grupa.

W obecnej chwili fundusz sołecki jest jedynym realnym źródłem, z którego powoli możemy sfinansować budowę oświetlenia przy drogach gminnych.

 Mariusz Kawalec

Propozycje przedstawione na stronie internetowej w dniu 20.08.2015:

Fundusz sołecki może być przeznaczony wyłącznie na zadania własne gminy. Inicjatywę o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego posiada: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Termin na zgłaszanie zadań w ramach inicjatyw społecznych upływa z dniem 30 września.

Decyzja na co przeznaczymy te środki (w tym roku ponad 27 tys. zł.) zapadnie na wrześniowym zebraniu wiejskim.
Po zeszłotygodniowym spotkaniu Rady Sołeckiej padły propozycje:

– malowanie wszystkich betonowych przystanków w Woli Mieleckiej,

– zakup i montaż jednej lub dwóch ławeczek przed ośrodkiem zdrowia,

– wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej – z poprzedniego funduszu był robiony tam projekt tego oświetlenia,

– wykonanie projektu na oświetlenie drogi gminnej do działek rekreacyjnych (znajduje się tam 3 domy), ale jest zwiększony ruch na działki,

– wykonanie projektu na oświetlenie drogi gminnej koło „Holandpolu” (znajduje się tam 4 domy i dojazd do kolejnych dwóch)

– wykonanie projektu na oświetlenie drogi gminnej przy numerach domu 356 a-k (znajduje się tam 10 domów i 2 domy w budowie)

– dwa progi zwalniające na drodze granicznej z Rzędzianowicami (ta propozycja jako jedyna nie uzyskała akceptacji wszystkich członków Rady Sołeckiej – przeciw byłem ja Mariusz Kawalec)

Kolejne spotkanie Rady Sołeckiej w tej sprawie ma odbyć się jak zostaną oszacowane wartości tych inwestycji.

Przypominam, iż inicjatywę o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego posiada też co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Mogą przygotować wniosek i poddać na zebraniu pod głosowanie.

Mariusz Kawalec