XIV Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 19.02.2020

W dniu 19.02.2020 r. odbyła się XIV sesja Rady Gminy Mielec.

Złożyłem zapytanie w sprawie e-faktur:   … tu kliknij

20200219 e faktury

Odpowiedź jaką otrzymałem przedstawiam poniżej.

20200302 odpowied w sprawie e faktur

Wolne wnioski … tu kliknij

Straty przez restrukturyzację banku PBS … tu kliknij

Sprawa banku i wpłatomatów … tu kliknij

Spożywanie alkoholu w na terenie gminy … tu kliknij

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych … tu kliknij

Niedrożny kanał Młynna … tu kliknij

Remont drogi na Baranówce … tu kliknij

Śmieci na przystankach … tu kliknij

MKS … tu kliknij

Wcześnie wyłączane oświetlenie … tu kliknij

Nie skorzystanie z programu ” Adaptacja do zmian klimatu” … tu kliknij

Nagrywanie komisji … tu kliknij

O plotkach w sprawie zawiadomienia do  prokuratury … tu kliknij

Film z sesji … tu

Porządek obrad:

  1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mielec.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzowie w Przedszkole i utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rydzowie.
  4. Podjęcie uchwały  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Mielec.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
  8. Sprawozdanie z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie za 2019 r.    
  9. Interpelacje i zapytania radnych.
  10. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 roku  o godzinie 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec,  ul. Głowackiego 5.

Projekty uchwał są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.

Komisje:Posiedzenie komisji odbędzie się przed sesją w dniu 19.02.2020 r. o godz. 10.30