IX Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 19.09.2019 – podwyżki diet

Dziś odbyła się IX sesja Rady Gminy.

Zwiększono diety dla radnych i sołtysów. Podwyżka dla sołtysów wynosi średnio ok. 150 zł. Sołtys będzie teraz miesięcznie zarabiał 600zł jeżeli nie opuści sesji.

Radni, którzy weszli z tego samego komitetu co Pan Wójt Piątek zdecydowali o drakońskim zwiększeniu diet dla radnych. Nie znajduje jako wieloletni i aktywny radny na to uzasadnienia. Zresztą sami też nie byli w stanie odpowiedzieć na zadane przeze mnie  pytania o uzasadnienie.
Zaskakuje mnie podejście nowych radnych, którzy jeszcze nie zdążyli wykazać się działaniami na rzecz rozwoju gminy, a już zdecydowali się na podniesienie dla siebie diet.
Na II Sesji RGM 28.11.2018 r. obecna rada podniosła pensję wójta, teraz diety radnym i sołtysom, a często słyszę, że nie ma pieniędzy.
W poprzedniej kadencji przez 4 lata było 42 sesje. Daje to średnio 10,5 sesji na rok i tyle samo komisji.
Przyjmując 11 sesji i 11 komisji w ciągu roku podaję wyliczenie wysokości rocznych diet przed podwyżką. Podane miesięczne diety przed podwyżką są w założeniu jedna sesja i jedna komisja w miesiącu. Jak nie było sesji i komisji, diety nie były wypłacane.   Po wejściu w życie dzisiejszej uchwały diety będą wypłacane co miesiąc bez względu czy będzie Rada obradowała, czy nie. Będą potrącenia w wysokości 25% za nieobecność na sesji lub komisji.

20190920 do sesj 4

Wyjaśniam: do tej pory radny pobierał dietę tylko za sesje bądź komisje. W poprzedniej kadencji czteroletniej było 42 sesje. Średnio wychodzi, więc około 11 komisji i 11 sesji w roku. Stawki wyglądały następująco:

20190920 do sesj 3

Pan Bogdan Cygan kłamał dziś na sesji, że byłem za podwyżką w 2010 roku. Przedstawiam filmik z tamtego czasu – jako nowy radny byłem zdecydowanie przeciwny podwyżce … tu kliknij

Podniesienie diet dla sołtysów … tu
Podniesienie diet dla radnych … tu

20190920 do sesj 2

Przewodniczący Rady bierze maksymalną stawkę dopuszczoną w ustawie i wynosi ona 16 104,84 zł rocznie. Nie można było podnieść tej kwoty.

Radny Kawalec o podwyżce … tu

Radny Kawalec sugeruje wzrost podatków … tu

Pan radny Zaręba o pracy przewodniczącego … tu

Wzrost diety Pan radny Gamracy ocenia jako znikomy … tu

Pan radny Gamracy mówi, że trzeba przeanalizować fakty … tu

Analiza faktów: Biorąc pod uwagę 100% frekwencji i uśredniając do 11 sesji rocznie i 11 komisji radni otrzymywali kwoty (netto) jak w poniższej tabeli w rubryce BYŁA: Po podwyżce kwota jest stała. Wypłacana co miesiąc, a potrącenia są tylko za brak obecności na sesji bądź komisji. Biorąc pod uwagę 100% frekwencji rocznie radni będą teraz otrzymywali kwoty (netto) jak w poniższej tabeli w rubryce JEST:

20190920 do sesj 1


O tym, że procentowo radni mają mniejszą podwyżkę niż sołtysi … tu 

Jak widać w tabeli powyżej podwyżka dla sołtysów średnio wyniosła ok 40%, a dla większości radnych powyżej 83%. Czy można mówić, że radni mają mniejszą podwyżkę niż sołtysi?

Pan radny Gamracy o pieniądzach (że w marcu miał tylko 480 zł) … tu
Przez 5 lat, kiedy to Pan Gamracy jest w Radzie Gminy nie było sytuacji, aby radny, który chodzi  na wszystkie sesje i komisje mógł otrzymać od stycznia do końca marca tylko 480zł .
W poniższej tabeli przedstawione są daty sesji. Poza sesją w dniu 29.03.2018 (nadzwyczajną) wszystkie pozostałe sesje były powiązane z poprzedzającą komisją.
Oznacza to, że radny który był na sesji i komisji otrzymał dwie diety.
Nawet w  2016 roku gdzie w lutym i marcu nie było sesji , to w marcu była komisja. Radny będąc w styczniu na sesji i komisji i w marcu na komisji musiał pobrać trzy diety w łącznej minimalnej wysokości 720zł (zależy od funkcji). Należy zwrócić też uwagę, że były miesiąc w których jest dwie, a nawet cztery sesje. Oczywiście każda była płacona

20190920 daty sesji

Pan radny Gamracy zwraca uwagę, do czego służy nagrywanie … tu

Właśnie nagranie może wiernie pokazać wiele sytuacji, które byłyby przekłamywane w relacjach do opinii publicznej, gdyby nagrania nie było.

Nagranie oddaje wiernie każdą sytuację. Uważam, że jeżeli ktoś ma dobre zamiary i uważa, że dobrze wykonuje pracę radnego nie powinien się obawiać nagrywania sesji czy komisji. Powinien być zadowolony, że każdy może zobaczyć efekt jego ciężkiej i uczciwej pracy. Nagrywanie komisji i sesji ma na celu poprawę jakości pracy w samorządzie.

Pan radny Krawczyk o procentach i podwyżce … tu

Pan radny Krawczyk jak można lepiej przeznaczyć te pieniądze (melioracja) … tu

Pan radny Krawczyk o roli przewodniczącego … tu

Pan radny Krawczyk czyta uzasadnienie do „podwyżki” … tu

Pan radny Wicherski potwierdza, że od początku kadencji były rozmowy o podwyżkach … tu

Ja podwyżkami byłem ogromnie zaskoczony. Nic o podwyżkach nie słyszałem. Radni z klubu radnych również.

Na komisji dzień wcześniej przewodniczący też wspomniał, że „on i ich radni…” rozmawiali … tu

Wnioskuję, że radni, którzy weszli do Rady Gminy Mielec z tego samego komitetu co Pan Wójt Piątek już od początku kadencji przymierzali się do tej podwyżki.

Pan radny Zaręba o wysokości diet po podwyżce … tu

Przewodniczący mówi że powstały oszczędności … tu

To, że w styczniu, kwietniu i lipcu nie było sesji nie oznacza jeszcze oszczędności skoro rok nie jest zakończony. Mogłoby się okazać, że w przyszłych miesiącach będzie więcej sesji niż zaplanowano i nadwyżka zniknie. Jedno jest pewne, że po podjęciu uchwały nawet jak nie będzie sesji to radni otrzymają minimum ponad 800zł miesięcznie od już od września począwszy.

Wolne wnioski … tu

Pan sołtys Babula wskazuje opinię w sprawie diet dla sołtysów … tu

Radny Kawalec uwagi i sprawy Woli Mieleckiej … tu

Film z sesji … tu

Jak głosowali radni w sprawie diet dla radnych:

Za podwyżką:

Bogdan Cygan
Krzysztof Dziekan

Piotr Gamracy

Stanisław Głaz
Ryszard Szostak
Celina Szymańska
Zbigniew Wicherski
Damian Zalot
Zofia Załucka

Przeciw podwyżce:

Mariusz Kawalec
Jerzy Krawczyk
Helena Krówka
Wojciech Zaręba

Wstrzymali się:

Aneta Malec

Nieobecni:

Andrzej Klich

Rada Gminy Mielec kadencji 2018-2023:

 1. Bogdan Cygan – Przewodniczący Rady Gminy
 2. Piotr Gamracy – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Krzysztof Dziekan
 4. Stanisław Głaz
 5. Mariusz Kawalec
 6. Andrzej Klich
 7. Jerzy Krawczyk
 8. Helena Krówka
 9. Aneta Malec
 10. Ryszard Szostak
 11. Celina Szymańska
 12. Zbigniew Wicherski
 13. Damian Zalot
 14. Zofia Załucka
 15. Wojciech Zaręba

Składy osobowe Komisji Rady Gminy Mielec:

Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego

 1. Załucka Zofia – przewodnicząca komisji
 2. Szostak Ryszard – wiceprzewodniczący komisji
 3. Gamracy Piotr – członek komisji
 4. Dziekan Krzysztof – członek komisji
 5. Krawczyk Jerzy – członek komisji
 6. Zaręba Wojciech – członek komisji

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

 1. Szymańska Celina – przewodnicząca komisji
 2. Wicherski Zbigniew – wiceprzewodniczący komisji
 3. Klich Andrzej – członek komisji
 4. Krówka Helena – członek komisji
 5. Głaz Stanisław – członek komisji
 6. Zalot Damian – członek komisji
 7. Kawalec Mariusz – członek komisji

Komisja Rewizyjna

 1. Głaz Stanisław – przewodniczący komisji
 2. Szymańska Celina – członek komisji
 3. Załucka Zofia – członek komisji
 4. Szostak Ryszard – członek komisji
 5. Kawalec Mariusz – członek komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Dziekan Krzysztof – przewodniczący komisji
 2. Zalot Damian – członek komisji
 3. Wicherski Zbigniew – członek komisji
 4. Krawczyk Jerzy – członek komisji

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2019 Nr III/24/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 19 września 2019 roku o godzinie 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.