Posiedzenie komisji RGM przed IX sesją 18.09.2019 – podwyżka diet

Dziś 18.09.2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji przed IX sesją.

Podwyżka diet dla sołtysów … tu

Podwyżka diet dla radnych … tu

Film z komisji … tu

Porządek obrad:

  1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu określającego zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla sołtysów.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Mielec.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2019 Nr III/24/2018 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2018 r.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 19 września 2019 roku o godzinie 11.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.