XLIV Sesja Rady Gminy Mielec 08.08.2014 – zastraszanie pracownika

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których Gmina Mielec jest organem prowadzącym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonych we wsi Wola Mielecka na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2014 roku (piątek) o godzinie 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.

W dniu 08.08.2014 r. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy Mielec.
Dnia 01.08.2014 r. doszło do zaskakującego zdarzenia. Sołtys Wiesław Soboń odwiedził w budynku SOKiS-u w Woli Mieleckiej pracownicę tutejszej jednostki, która była świadkiem tego zajścia i jak wynika ze słów pracownicy groził jej zwolnieniem z pracy.
W związku z tym jedno z pytań jakie dziś zadałem w wolnych wnioskach brzmiało:

W związku z zajściem jakie miało miejsce w SOKiS w Woli Mieleckiej w 2013 r. podczas zebrania wiejskiego z udziałem Mariana Sobonia i moim pracownica SOKiS mieszkanka Woli Mieleckiej, która była świadkiem tego zdarzenia, kilka dni temu została zastraszona przez sołtysa Wiesława Sobonia. Ze słów sołtysa miało wynikać, że w najbliższym czasie może się ona spodziewać utraty pracy.
Oznajmiam, że dalszy bieg tego zastraszenia znajdzie finał w sądzie.

Pytanie do wójta:
Czy to sołtys Soboń jest kadrowym naszej gminy i decyduje kogo się zwalnia, czy może działa w porozumieniu z panem Wójtem?

Pytanie do sołtysa:
Panie sołtysie pana jedna córka pracuje już w szkole podlegającej pod naszą gminę, czy szuka pan w ten sposób teraz miejsca dla drugiej córki?

Po tych moich słowach wójt między innymi stwierdził, że to nie jest sprawa na sesję. Zasugerował, że to sprawa prywatna.
Jeżeli przedstawiciel gminy sołtys zastrasza pracownika gminnej jednostki i wójt twierdzi, że to nie jest sprawa na sesję to ja się zastanawiam jak daleko nam do moralnego dna, a może lepiej żeby społeczeństwo nie wiedziało co dzieje się za kulisami?

Sołtys Wiesław Soboń nie zabrał w tej sprawie głosu.

Filmik z opisanym wyżej tematem … tu

Filmik z punktem 10 nabycie działek w Woli Mieleckeiej i frgm. wolnych wniosków … tu