XLVI Sesja Rady Gminy Mielec 30.10.2014

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Mielec na 2014 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2013 Rady Gminy Mielec z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z obiektów sportowych w Gminie Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mielec oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec .
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 30 października 2014 roku (czwartek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul.Głowackiego 5.

Dziś 30.10.2014 r. odbyła się ostatnia XLVI sesja Rady Gminy Mielec.
Pytania jakie zadaliśmy w wolnych wnioskach dotyczyły:
gospodarki śmieciowej,
drogi dojazdowej do osiedla koło tzw. „Baraniarni”,
budowy chodnika w kierunku Trzciany,
budowy parkingu koło szkoły w Woli Mieleckiej,
opłaty za zajęcia w SOKiS, która została poruszona tu na forum w poście #67
   
Fragment wolnych wniosków … tu

Udało się też zapewnić klubom sportowym z terenu gminy Mielec bezpłatne korzystanie z hali sportowej w Chorzelowie. Wideo poniżej.


Hala sportowa bezpłatnie udostępniona klubom sportowym … tu

Skarga na wójta … tu