XVI Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 21.04.2016

Dziś 21.04.2016 r. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Mielec.

W Wolnych wnioskach poruszyłem tematy:
poboczy na ścieżkach,
kanalizacji,
zamieszczania załączników w materiałach na sesję,
„stałego bywalca” gminy,
i zwrotu płytek chodnikowych przez naszego sołtysa Wiesława Sobonia – zapytałem kiedy zwróci płytki chodnikowe, które zabrał z chodnika od kościoła do skrzyżowania (przed kostką były tam płytki). Sołtys na to pytanie nie odpowiedział.
Może naiwnie, ale liczę, że wreszcie odda te płytki.

Film z sesji … tu

Porządek obrad:

  1. Interpelacje Radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mielcu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016 -2018 w Gminie Mielec.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022 dla Gminy Mielec.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
  9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  21 kwietnia 2016 roku  o godzinie  10 00  sali posiedzeń
Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.