XVI Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 05.08.2020

W dniu 05.08.2020 r. odbyła się XVI sesja Rady Gminy Mielec.

Ze względu na foliowe rękawiczki, które mocno szeleściły jakość dźwięku pozostawia wiele do życzenia.

Skarga nr 1 na Wójta …tu

Pełnomocnik osoby skarżącej … tu

Radny M.Kawalec w sprawie skargi … tu

Radny A.Klich w sprawie skargi … tu

Bardzo zaskakująca uwaga radnej C.Szymańskiej … tu

Wypowiedź Pani Szymańskiej, aby nie odnosić się do jej wypowiedzi, jest dla mnie totalnym zaskoczeniem. Grupa radnych z komitetu Pana Wójta Piątka mając większość, może przegłosować wszystko. Po tej wypowiedzi i po tym, co się stało chwilę później, gdzie przegłosowano zamknięcie dyskusji i nie dano mi możliwości zabrania głosu, obawiam się, że radni teraz bojąc się niewygodnych kontrargumentów, będą ucinać w ten sposób dyskusję.
Do czasu wypowiedzi Pani Szymańskiej zabierając głos ani razu o niej nie wspominałem. Wypowiedziałem się na temat i nie przyszłoby mi do głowy, aby sugerować komukolwiek, aby nie odnosił się do mojej wypowiedzi. Normalną wg mnie formą dyskusji jest wymiana zdań, poglądów i argumentów, a więc odnoszenie się do podanych wcześniej informacji.
Wypowiedź Pani Szymańskiej zakończona w taki sposób, gdzie atakuje mnie, gdy podczas trwającej sesji nie dałem jej żadnego powodu nie znajduje u mnie zrozumienia. Mam nieodparte wrażenie, że u niektórych osób panuje przekonanie, iż wolno krytykować i atakować Kawalca, ale Kawalcowi to już nie wolno się wypowiedzieć, gdyby tylko coś miał niewygodnego do powiedzenia.

Zamykanie dyskusji i niedopuszczenie mnie do głosu … tu

Radny J.Krawczyk w sprawie skargi … tu

Skarga nr 2 na Wójta … tu

Osoba skarżąca … tu

Radny M.Kawalec na temat skargi … tu

Radny J.Krawczyk na temat skargi … tu

Temat dofinansowania na drogi do osiedla Baranówka w Woli Mieleckiej … tu

Wolne wnioski … tu

W wolnych wnioskach poruszyłem tematy: nieodczytania na poprzedniej sesji informacji od Fundacji Animals, która to chciała ewentualnie wesprzeć sterylizację.
III raty podatku – i udostępnienia filii SOKiS, worki na śmieci wkładać za ogrodzenie,
lekcje online, przygotować i upublicznić mapę dróg gminnych na terenie gminy, ze szczególnym uwzględnieniem dróg służących jako dojazd do pól, wykoszenie międzywala po prawej stronie Wisłoki, boisko do tenisa – siatka nie da się nisko opuścić, a piłka do tenisa przelatuje przez piłkochwyty, zamknięta gmina przez koronawirus, daty wpływu pism – czy uwzględniamy kwarantannę? rozwiązanie zalewanych posesji z drogi gminnej koło Wolbudu, progi zwalniające na drogach gminnych – dlaczego komisja dopiero we wrześniu? konta na fb Rady Gminy Mielec,
parkietu w SOKiS Chorzelów – kto to odebrał? czy przekazał Wójt poczcie dane obywateli w związku z planowanymi na 10 maja wyborami?

Przepust pod drogą powiatową na kanale Stawiska M.Kawalec … tu

Odnosząc się do tego fragmentu sesji, gdzie mówię o umieszczeniu informacji na stronie przez Przewodniczącego Rady Gminy uściślam:

Tu link do tego co powiedziałem … kliknij

Chodzi o oświadczenie w poniższym linku https://www.gmina.mielec.pl/oswiadczenie-przewodniczacego-rady-gminy-mielec

W tym oświadczeniu ostatnie zdanie mówi: „Prawo w tym przypadku nie było po stronie radnego Mariusza Kawalca, radny nie wykonał uchwały organu kolegialnego – łamiąc prawo”.

Ta informacja jest nieprawdziwa, bo nie było żadnej uchwały organu kolegialnego, którą bym złamał czy jej nie wykonał. Jest to zwykłe podłe kłamstwo.

Pan przewodniczący w sprawie nagrywania komisji zawiadomił również prokuraturę. Prokuratura sprawę umorzyła!

Film z sesji … tu

Porządek obrad:

  1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2020 rok.
  6. Interpelacje i zapytania Radnych.
  7. Sprawy różne.

Projekty uchwał … tu kliknij

Sesja odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 roku  o godzinie  9.00  w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu z siedzibą w Chorzelowie

Komisje:

W dniu 3 sierpnia 2020 r. w  budynku UG Mielec ul. Głowackiego 5 (sala posiedzeń)  o godz. 11.00 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego.

Przedmiotem obrad będzie omówienie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Mielec zwołaną na dzień 5 sierpnia 2020 r.