XXI Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 29.09.2016

W dniu 29.09.2016 odbyła się XXI sesja Rady Gminy Mielec.

W wolnych wnioskach podjąłem tematy:
 odblaskowych tabliczek z numerami domów przy bocznych uliczkach,
 naprawa zniszczonej drogi po pożarze naczepy koło salonu Skody,
 lustro przy wyjeździe z bocznego parkingu szkoły w Woli Mieleckiej

Nagranie … tu

Film z sesji … tu

Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Wola Mielecka oznaczonej jako działka nr 1001 o powierzchni 0,0926 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2016 Nr XIV/99/2015 Rady Gminy Mielec z dnia 30 grudnia 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
9. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu  29 września  2016 roku  o godzinie  10:00  w  sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.