XXII Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 24.11.2016

W dniu 24.11.2016 r. odbyła się XXII sesja Rady Gminy Mielec.

W wolnych wnioskach poruszyłem sprawy:
brakujących chodników,
śliskiej „kładki” w stronę Piątkowca,
pieniędzy za ogrodzenie starego stadionu,
naprawy dróg gminnych,
lustra koło szkoły,
drogi koło Skody,
koszy na przystanku,
nadawania ulicom nazw,
drogi rowerowej do mającego powstać mostu,
pozyskiwania środków zewnętrznych przez gminę,
przykrych incydentów z udziałem pewnego bywalca gminy,
i pod koniec sesji poruszyłem temat OSP, ale nie dotyczy to naszej miejscowości.


Wolne wnioski sprawy Woli Mieleckiej … tu

Film z sesji (całość) …tu

Sprawy podatków …tu

Dlaczego nie podnosić podatków i gdzie szukać oszczędności … tu
Do słów wypowiedzianych na sesji o szukaniu oszczędności chcę doprecyzować, że na SOKiS i Biblioteki wydajemy ponad milion zł rocznie. Za dwie kadencje daje to ponad 8 mln zł! Można by za to wybudować np. 3 sale gimnastyczne.

Wolne wnioski – całość … tu

Porządek obrad:

1. Interpelacje Radnych.

2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.

3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mielec – gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 w miejscowości Szydłowiec. (załącznik graficzny)

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mielec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

5. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej i organizacyjnej  dla jednostek oświatowych Gminy Mielec.

6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętego jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Mielec.

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2017.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku rolnego od nieruchomości i środków transportowych na rok 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej NR XV/106/2016 Rady Gminy Mielec z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w roku 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mieleckiego w 2016 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.

14. Informacja o oświadczeniach majątkowych. 15. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 24 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.