XXII Sesja Rady Gminy Mielec 28.06.2012

porządkiem obrad:

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2011 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Mielcu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XVI/129/2011 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2012 r.
12. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2011 rok.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 roku (czwartek) o godzinie 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

XXII Sesja za nami. Skrót video poniżej. Zapadła też decyzja o przeznaczeniu kwoty na projekt pod tak upragniony parking koło szkoły, stadionu i budynku SOKiS-u w Woli Mieleckiej.

Filmik z sesji … tu