XXIII Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 16.06.2021 – raport o stanie gminy

W dniu 16.06.2021 odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Mielec.

POLECAM wysłuchanie całej dyskusji odnośnie raportu.
Rozpoczęcie dyskusji o raporcie – Pan Wójt… tu

O raporcie – radny Jerzy Krawczyk … tu

O raporcie – radny Wojciech Zaręba … tu

O raporcie – radny Mariusz Kawalec … tu

O raporcie – radny Andrzej Klich … tu

Rozpoczęcie dyskusji na temat nagrywania posiedzenia Komisji Rewizyjnej – M.Kawalec … tu

Ponieważ podczas sesji zarzucono mi, że powiedziałem, iż prawdopodobnie upublicznię nagranie z komisji (do czego mam prawo), więc na sesji odtworzyłem kluczowe zdanie z komisji które brzmi:
„W tym momencie nie mam zamiaru upubliczniania, ale różnie może  być”. Jak więc widać, zaznaczyłem że nie mam zamiaru upubliczniania. Liczę, że teraz bardziej zrozumiane zostanie przez niektórych, dlaczego wszystko nagrywam. Tylko nagrania są w stanie obronić moją wiarygodność.
Fragment potwierdzający wyżej opisaną sytuację przedstawiam … tu

POLECAM wysłuchanie całej dyskusji odnośnie wymiany kotłów.

Rozpoczęcie dyskusji na temat wymiany kotłów … tu

Na temat wymiany kotłów – radny Jerzy Krawczyk … tu

Na temat wymiany kotłów – radny Wojciech Zaręba … tu

Na temat wymiany kotłów – radny Andrzej Klich … tu

Na temat wymiany kotłów – radny Mariusz Kawalec o karach … tu

Informacja na temat ASF … tu

Wolne wnioski – M.Kawalec … tu
w wolnych wnioskach poruszyłem tematy:
wyjaśnienie do nagrywania, Studzienek kanalizacyjnych na planowanej drodze na tzw. Baranówce, koszy na stadionie, zadaszonego przystanku, nazw ulic w Woli Mieleckiej, głosowania na plac zabaw w Woli Mieleckiej, drogi w Złotnikach.

Całe nagranie z sesji … tu kliknij

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Mielec za 2020 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania.
 4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2020 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła na terenie Gminy Mielec.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mielec oraz określenia granic obwodów tych szkół.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2021 Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Mielec z dnia 31 grudnia 2020 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Sprawy różne.


Sesja odbędzie się w dniu 16 czerwca 2021 roku  o godzinie  9.00  w zdalnym trybie obradowania.

Komisje odbędą się 14 czerwca o godz. 9.00 w zdalnym trybie obradowania.

Raport o stanie gminy … tu

Informacja na temat raportu … tu