XXV Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 29.09.2021 – zdalna – zapytania


Dziś odbyła się XXV sesja Rady Gminy Mielec.Dyskusja o przyjęciu Apelu w sprawie prac nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030 Przywracanie przyrody do naszego życia” … tu


Podczas sesji złożyłem poniższe zapytania … tu nagranie

20210929 zapytania do 25 sesji rgm 1

W wolnych wnioskach poruszyłem tematy: drogi na tzw. baranówce, w sprawie nazw ulic w Woli Mieleckiej, wykoszenie międzywala Wisłoki i o zwiększenie puli na czyszczenie kanału Stawiska … tu

Całe nagranie z sesji … tu

Aktualizacja 07.10.2021

Poniżej pismo jakie otrzymałem 06.10.2021 r. na moje zapytania podczas sesji.
Na pismo w dniu 07.10.2021 odpowiedziałem. Pisma poniżej.

20211007 onodp2 1
20211007 onodp2 2
20211007 onodp2 3
20211007 onodp2 4

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości położonych w miejscowości Wola Mielecka.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości położonych w miejscowościach Podleszany i Książnice.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Mielec prawa własności  części nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej nr XXIV/186/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2021 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIV/187/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania projektu zmian w „Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującym na terenie gminy Mielec organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
 11. Przyjęcie Apelu w sprawie prac nad „Unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030 Przywracanie przyrody do naszego życia”.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne.


Sesja odbędzie się w dniu 29 września 2021 roku  o godzinie  9.00  w zdalnym trybie obradowania.

Komisje odbędą się w dniu 27 września 2021 roku  o godzinie  9.00  w zdalnym trybie obradowania.


Projekty uchwał są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.