XXX Sesja Rady Gminy Mielec VII kadencji 21.09.2017 – skarga na dyrektor SOKiS

W dniu 21.09.2017 r. odbyła się XXX sesja Rady Gminy Mielec.


Skarga na sołtysa Woli Chorzelowskiej Wiesława Szczur … tu

Dwa poniższe punkty pokazują logikę części radnych … smutne.
Skarga na dyrektora SOKiS Dorotę Kieraś – Jędrychowską … tu cz.1

Skarga na d
yrektora SOKiS Dorotę Kieraś – Jędrychowską … tu cz.2

O kolejnych rzekomych doniesieniach do CBA na radnych – Jerzy Krawczyk … tu


W sprawie odpowiedzi na interpelację  – Mariusz Kawalec … tu

Interpelacja, o której mowa … tu


W sprawie przykrycia kanału na ścieżkach w Woli Mieleckiej … tu

Zakaz postoju koło szkoły i jakość inwestycji … tu


Wolne wnioski … tu

Film z sesji … tu (całość)

Porządek obrad:

 1. Interpelacje Radnych.
 2. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia części nieruchomości położonej w miejscowości Rzędzianowice oznaczonej jako działka nr 521 o powierzchni około 0,015 ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność sołtysa.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora jednostki organizacyjnej Gminy Mielec.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2017 Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Mielec
  z dnia 29 grudnia 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 21 września 2017 roku o godzinie 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5.