Zebranie wiejskie 17.09.2017 – Fundusz sołecki

Zebranie wiejskie, które odbyło się 17.09.2017 r., miało za główny cel przeznaczyć środki z funduszu sołeckiego. 
Kwota, jaka była w tym roku do dyspozycji to 33 037,70 zł.
Przygotowując się do rozdysponowania tych pieniędzy, odbyły się dwa zebrania Rady Sołeckiej.
Rada Sołecka przychyliła się do próśb mieszkańców oraz stowarzyszeń, a ja w jej imieniu jako radny przygotowałem wniosek.
Sołtys miał przygotować inny wniosek, ale ostatecznie nie przedstawił go.

Film z zebrania … tu

Wniosek:

20170912 wniosek www