XXXII Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 29.06.2022 – odwołanie przewodniczącego, raport o stanie gminy, absolutorium

W dniu 29.06.2022 odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Mielec.

Nie doszło do odwołania przewodniczącego rady Pana Bogdana Cygana.

Kolejny raz radni wspierający Wójta wykazali się totalnym brakiem kultury.

Kiedyś radny Zbigniew Wicherski mówił o końskim łbie w odniesieniu do mnie … tu zobacz

Tym razem radny Ryszard Szostak i zarazem sołtys Chrząstowa zwrócił się do mnie słowami „gdzie z tym ryjem” … tu

Odwołanie przewodniczącego rady:

Rozpoczęcie dyskusji o odwołaniu Bogdana Cygana z funkcji przewodniczącego rady … tu

Jerzy Krawczyk argumentuje wniosek o odwołanie … tu

Mariusz Kawalec argumentuje wniosek o odwołanie … tu

Andrzej Klich argumentuje wniosek o odwołanie … tu

Wojciech Zaręba argumentuje wniosek o odwołanie … tu

Helena Krówka argumentuje wniosek o odwołanie … tu

Dyskusja nad raportem o stanie gminy:

Proszę zwrócić uwagę na wypowiedź Prezesa Fundacji ANIMALS, który krytykuje działania gminy. Przewodniczący często przerywa utrudniając wypowiedź, która stawia Wójta w niekorzystnym świetle. Jest to pierwszy raz w naszej historii, kiedy ktoś z zewnątrz publicznie krytykuje na sesji działania Wójta.

Wypowiedź Prezesa Fundacji Animals, Krzysztofa Łączaka … tu

Tutaj świetny niestety negatywny przykład działania gminy podany przez Prezesa Fundacji Animals. Gmina zajęła się sprawą dopiero, jak pojawiła się skarga na Wójta … tu

Radny M.Kawalec – uwagi do działań wójta w 2021 roku … tu

Radny A.Klich – uwagi do działań wójta w 2021 roku … tu

Radny J.Krawczyk – uwagi do działań wójta w 2021 roku … tu

Proszę zwrócić uwagę na prawy stół. Osoby siedzące przy nim (elita gminy) przez kilkanaście minut rozmawiają, śmieją się, przeszkadzając w sesji … tu

Radny M.Kawalec zwracam uwagę, że protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej był napisany jeszcze przed posiedzeniem komisji … tu

Radny M.Kawalec pytania do planu gospodarki niskoemisyjnej … tu

Radny A.Klich w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej … tu

Radny M.Kawalec w sprawie zmian umożliwiających zabieranie głosu przez sołtysów … tu

Radny J.Krawczyk w sprawie zmian umożliwiających zabieranie głosu przez sołtysów … tu

Radny A.Klich w sprawie zmian umożliwiających zabieranie głosu przez sołtysów … tu

Zapytania:

Radny M.Kawalec zapytanie w sprawie dodatków finansowych dla Wójta … tu

20220629 zapytanie o kwoty nagrod wojta

Wolne Wnioski:

M.Kawalec w wolnych wnioskach poruszyłem temat przejścia pod Żabką w Woli Mieleckiej, dróg i przystanku w Chorzelowie ... tu

Radny Zbigniew Wicherski sugeruje, że przejście do Żabki jest niepotrzebne … tu

Nagranie z sesji:

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Mielec.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Mielec za 2021 r.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mielec wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mielec do roku 2030″.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Mielec na rok szkolny 2022/2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2022 Nr XXVII/217/2021 Rady Gminy Mielec z dnia 29 grudnia 2021 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Mielec.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 16. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 29 czerwca  2022 roku o godzinie  9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Komisje odbędą się w dniu 27 czerwca  2022 roku o godzinie  9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Niestety gmina znów nie udostępniła projektów uchwał.