XXXIII Sesja Rady Gminy Mielec 27.06.2013

Porządek obrad :

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania  z wykonania budżetu Gminy Mielec za 2012 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Podleszany na lata 2013 – 2019”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Chrząstów na lata 2013 – 2019”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia „Planu odnowy miejscowości Książnice na lata 2013 – 2019”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia zmian do  „Planu odnowy miejscowości Chorzelów”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży nieruchomości położonej w Mielcu stanowiącej mienie komunalne.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  sprzedaży nieruchomości położonej w Mielcu stanowiącej mienie komunalne.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  nabycia własności lokalu oraz prawa wieczystego  użytkowania nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie  wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
16. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 roku (czwartek) o godzinie  9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

W dniu 27.06.2013 odbyła się XXXIII sesja R.G.M. Tematem najbardziej kontrowersyjnym był zakup lokali od GS-u w Podleszanach. Rada zdecydowała o zakupie lokali mieszczących się w budynku, którego część należy do gminy.
W imieniu naszych mieszkańców złożyliśmy interpelację w sprawie dojazdu do nowego osiedla obok byłej baraniarni.

Filmik ze sprawami dotyczącymi Woli Mieleckiej i odpowiedź na interpelację … tu

Filmik z punktu dotyczącego zakupu lokali w Podleszanach … tu

20130626 interpelacja