XXXIV Sesja Rady Gminy Mielec 31.07.2013 – interpelacja radnych

W dniu 31.07.2013 r. odbyła się XXXIV sesja. Poniżej przedstawiam złożoną przez nas radnych interpelację.

Porządek obrad :
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Spółdzielni Socjalnej „Razem” przez Gminę Mielec długoterminowego poręczenia prawidłowego wykonania umowy na przyznane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego wsparcie finansowe dla Spółdzielni Socjalnej „Razem” na zatrudnienie osób długotrwale bezrobotnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Rzędzianowice”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego tworzącymi Mielecki Obszar Funkcjonalny w celu wzmocnienia partnerstwa w planowaniu i zarządzaniu procesami rozwojowymi oraz przygotowania i realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Zintegrowany rozwój Mieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez wielopoziomowe partnerskie i spójne działania o charakterze planistycznym i inwestycyjnym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego „ Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013”.
10. Sprawy różne i wolne wnioski.
Sesja odbędzie się w dniu 31 lipca 2013 roku (środa) o godzinie 8:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

W dniu 31.07.2013 r. odbyła się XXXIV sesja.

Poniżej przedstawiam złożoną przez nas radnych interpelację.

Filmik – skrót … tu

20130728 interpelacja
20130728 kanal 1

20130728 kanal 2
20130728 kanal 3
20130728 kanal 4
20130728 kanal 5
20130728 kanal 6