XXXV Sesja Rady Gminy Mielec 09.09.2013

Porządek obrad :
1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową w miejscowości Wola Mielecka w gminie Mielec – część A.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mielec.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Książnice na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Mielec długoterminowej pożyczki dla Ludowego Klubu Sportowego „ZŁOTNICZANKA” Złotniki na lata 2013-2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/201/2012 Rady Gminy Mielec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Mielec na rok 2013.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2013 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mielec.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 9 września 2013 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

Na dzisiejszej sesji okazało się, że Wójt planuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuować w Woli Mieleckiej. Gdy zapytałem, gdzie to będzie Wójt uchylił się od odpowiedzi. Dlaczego boi się ujawnić miejsce, gdzie planuje zbierać odpady?
Wójt unika odpowiedzi w sprawie lokalizacji PSZOK-ów (ósma minuta filmu).

Filmik z sesji … tu