Za nami komisje przed XLII sesją RGM

Dziś 18 września odbyło się posiedzenie komisji przed XLII sesją Rady Gminy Mielec.

Dyskusja na temat budowy masztu telefonii komórkowej w Rzędzianowicach … tu kliknij

Odczytanie pism od Wojewody, który uznał za zasadne skargi na działania Rady Gminy Mielec … tu kliknij

Fragment, gdzie przewodniczący pokazuje swój stosunek do prawa. Mimo, że wojewoda uznał, iż przewodniczący zrobił źle, on nadal twierdzi, że postąpi tak samo … tu kliknij

Nagranie z komisji poniżej:

Planowany porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję w latach 2024-2027.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chorzelów stanowiącej mienie komunalne Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany stanowiącej mienie komunalne Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Mielec w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie zawiadomienia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.

Sesja odbędzie się w dniu 20 września 2023 roku o godzinie 12.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Komisje odbędą się  w dniu 18 września 2023 roku o godzinie 12.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.