Za nami XLII sesja Rady Gminy Mielec 20.09.2023

20 Września 2023 r., odbyła się XLII sesja Rady Gminy Mielec. Poniżej linki do ważniejszych dyskusji.

M.Kawalec pyta o dofinansowanie do prac przy zabytkach … tu kliknij

Rozpatrzenie petycji w sprawie masztu telefonii komórkowej w Rzędzianowicach … tu kliknij

M.Kawalec w sprawie petycji … tu kliknij

H.Krówka w sprawie petycji … tu kliknij

J.Krawczyk w sprawie petycji tu kliknij

Wolne wnioski:

M.Kawalec o GZGK … tu kliknij

M.Kawalec o skargach do Pani Wojewody … tu kliknij

O powyższych skargach pisałem … tu kliknij

M.Kawalec o lustra przy wyjazdach z dróg gminnych … tu kliknij

M.Kawalec o złym stanie poboczy przy drogach gminnych … tu kliknij

M.Kawalec o zwrotach za budowę wodociągów i kanalizacji … tu kliknij

M.Kawalec o szkodach wyrządzanych przez dzikie zwierzęta … tu kliknij

M.Kawalec o wizycie na Policji w sprawie nagrywanie komisji … tu kliknij

Zastępca Wójta odpowiada o poboczach na drogach gminnych w Woli Mieleckiej … tu kliknij

Zastępca Wójta o lustrach w Woli Mieleckiej … tu kliknij


Tu film wyjaśniający, że Mariusz Kawalec i Jerzy Krawczyk nie kłamali. Tak mogłoby wynikać, ze słów, które padły ze strony Pana Mecenasa i Pani Sekretarz pod naszym adresem:

Cała sesja Poniżej:

Planowany porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie  wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Mielcu na kadencję w latach 2024-2027.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Chorzelów stanowiącej mienie komunalne Gminy Mielec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany stanowiącej mienie komunalne Gminy Mielec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Mielec na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanym do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie Gminy Mielec w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Informacja o oświadczeniach majątkowych.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Informacja o udzielonych odpowiedziach na interpelacje i zapytania.
 12. Sprawy różne.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie zawiadomienia o sesji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.

Sesja odbędzie się w dniu 20 września 2023 roku o godzinie 12.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.

Komisje odbędą się  w dniu 18 września 2023 roku o godzinie 12.00w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.