Posiedzenie komisji RGM przed XXVII sesją 28.12.2021 – zdalne

W dniu 28.12.2021r. odbyło się posiedzenie komisji przed XXVII sesją Rady Gminy Mielec.

Nagranie z komisji … tu

Porządek obrad:

  1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2022.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2021 Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Mielec z dnia 31 grudnia 2020 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy przystanku osobowego przy linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska Mielec na terenie miejscowości Chorzelów gmina Mielec.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne.


Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku  o godzinie 9.00  w zdalnym trybie obradowania.

Komisje odbędą się w dniu 28 grudnia 2021 roku  o godzinie 9.00  w zdalnym trybie obradowania.