XXVII Sesja Rady Gminy Mielec VIII kadencji 29.12.2021 – zdalna – budżetowa – zdania odrębne

W dniu 29.12.2021 roku odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Mielec.

Przy omawianiu budżetu na 2022 rok obawiając się o przyszłość finansową gminy złożyłem zdanie odrębne … tu

20211229 zdanie odr bne

M.Kawalec wyjaśnienie do zdania odrębnego … tu


Radny Wojciech Zaręba potwierdza obawy, co do planowanego budżetu na 2022 rok … tu

M.Kawalec zdanie odrębne do protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej … tu

20211229 zdanie odr bne 2

M.Kawalec wyjaśnienie do zdania odrębnego … tu

M.Kawalec w wolnych wnioskach o drogach, o zatrudnianiu członków rodzin osób z Rady Gminy, odpowiedziach wójta na zapytania … tu


Wypowiedź, po której odebrano mi gos pod pretekstem obrażania – oceńcie Państwo czy moja odpowiedź była niegrzeczna, bądź obrażająca … tu

Radny Jerzy Krawczyk podsumował działania przewodniczącego … tu

5 minut po tym, jak za moją wypowiedź odebrano mi głos pada pod moim adresem obraźliwa wypowiedź radnego Wicherskiego i jak widać, przewodniczący nie przerywa mu tej wypowiedzi, nie upomina radnego, a wręcz widać, że zaczyna go to cieszyć. Myślę, że jest to bardzo dobry przykład na to, że przewodniczący nie jest bezstronny i nie nadaje się na pełnienie tej funkcji.

Radny Wicherski obraźliwie o radnym Kawalcu … tu

M.Kawalec kontynuacja wolnych wniosków, temat spotkania w ramach Gmin Dorzecza, temat skargi fundacji Animals, która została bezpodstawnie obrażona przez niektórych radnych. Również część radnych nie została zapoznana z całą dokumentacją … tu

Przewodniczący rady kolejny raz wraca do tematu próby jego odwołania … tu

Całe nagranie z sesji … tu

Porządek obrad:

  1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mielec.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2022.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej dla  Powiatu Mieleckiego.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Gminy Mielec na rok 2021 Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Mielec z dnia 31 grudnia 2020 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy przystanku osobowego przy linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska Mielec na terenie miejscowości Chorzelów gmina Mielec.
  8. Interpelacje i zapytania radnych.
  9. Sprawy różne.


Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku  o godzinie 9.00  w zdalnym trybie obradowania.

Komisje odbędą się w dniu 28 grudnia 2021 roku  o godzinie 9.00  w zdalnym trybie obradowania.

Sprawy, które mieszkańcy chcieliby poruszyć na sesji proszę przekazywać za pośrednictwem radnych.

Projekty uchwał są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mielec.