Posiedzenie komisji RGM przed XXVIII sesją 14.03.2022 – zdalne

W dniu 14.03.2022 odbyło się posiedzenie komisji Rady Gminy Mielec przed XXVIII sesją.

Dyskusja o programie opieki nad zwierzętami … tu

Dyskusja nad petycją z Woli Mieleckiej o nabycie działki 1404/3 … tu

Dyskusja nad petycją w sprawie dojazdów do działek w Rzędzianowiacach po wybudowaniu obwodnicy … tu

Skarga na wójta:

Komisja z 3 marca w sprawie skargi … tu kliknij

Skarga na wójta, argumentacja J.Krawczyk … tu

Skarga na wójta, argumentacja M.Kawalec … tu

Skarga na wójta, argumentacja A.Klich … tu

Radny Szostak zarzuca M.Kawalcowi, że ten wygryzł byłego sołtysa … tu

M.Kawalec odpowiada radnemu Szostakowi na fałszywy zarzut … tu

Standardowa sytuacja, kiedy poruszam niewygodne tematy następuje na mnie skumulowany atak słowny, tym razem duet panów radnych Wicherski i Szostak … tu

Dyskusja o zasłoniętej kamerze podczas zebrania … tu

Radny Krawczyk stawia wniosek o podniesienie ekwiwalentu dla OSP … tu

Całe nagranie z komisji … tu kliknij

Porządek obrad:

 1. Informacja Wójta o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mielec w 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz mienia komunalnego Gminy Mielec nieruchomości położonej w miejscowości Podleszany.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Mielec na lata 2022-2024”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 w Gminie Mielec.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Wójta Gminy Mielec.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r.
 14. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mielec za rok 2021.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Sprawy różne.

Sesja odbędzie się w dniu 16 marca  2022 roku  o godzinie  9.00  w zdalnym trybie obradowania.

Komisje odbędą się 14 marca o godz. 9.00 w zdalnym trybie obradowania.

Aktualizacja 09.03.2022

Dziś gmina udostępniła

projekty uchwał … tu

Petycje dostępne są … tu