Za nami Zebranie Wiejskie. Fundusz sołecki rozdysponowany

Dziś o godz. 18.00 odbyło się Zebranie Wiejskie na którym rozdysponowano fundusz sołecki.
Porządek zebrania:

  1. Wybór przewodniczącego zebrania.
  2. Informacja z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej.
  3. Informacja Wójta na temat planowanych inwestycji w Woli Mieleckiej w roku 2024.
  4. Informacja sołtysa na temat inwestycji wykonanych i planowanych z funduszu sołeckiego.
  5. Przyjęcie zadań planowanych do realizacji na terenie sołectwa w ramach środków funduszu sołeckiego przypadających na 2024 rok.
  6. Sprawy różne.

Pełne poparcie uzyskał wniosek sołtysa, który powstał z inicjatywy Prezesa LKS START Pana Krzysztofa Węgrzyna. Wniosek obejmuje wykonanie zadań (poniższe nazwy w projekcie brzmią troszkę inaczej, ale tu podałem bardziej zrozumiale) :

  1. Przebudowa ogrodzenia, wykonanie miejsc postojowych dla rowerów i zabezpieczenie furtki przed wprowadzaniem rowerów na orlik 6 000 zł.
  2. Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół w Woli Mieleckiej (bezpieczna nawierzchnia i dodatkowe urządzenia) 25 000 zł.
  3. Umocnienie skarpy trybuny obiektu sportowego w Woli Mieleckiej 17 356,90 zł.
  4. Wsparcie finansowe imprezy integracyjnej dla mieszkańców 3 000,00 zł.

Poniżej linki do nagrania z zebrania.

Informacja z działalności sołtysa … tu kliknij

Poseł Fryderyk Kapinos zabrał głos … tu kliknij

Mariusz Kawalec z pytaniami do Posła Kapinosa … tu kliknij

Informacja IPN o którą pytałem w trzecim pytaniu Pana Posła … tu kliknij

Wójt Józef Piątek w sprawie inwestycji na 2024 rok … tu kliknij

Informacja sołtysa o wykonanych i planowanych inwestycjach … tu kliknij

Wyjaśniam jak było z placem zabaw … tu kliknij

Prezentacja i wybór wniosku do funduszu sołeckiego na 2024 rok … tu kliknij

Sprawy różne … tu kliknij

Całe nagranie z zebrania:

Wcześniejsze informacje o zebraniu … tu kliknij

20230908 zebranie wiejskie www