Zebranie wiejskie 15.04.2019 – Wyborcze, mamy nową Radę Sołecką i trzech kandydatów na sołtysa

W dniu 15.04.2019r., odbyło się wyborcze zebranie wiejskie. Podczas tego zebrania wybrano Radę Sołecką. Co do wyboru sołtysa w sytuacji, kiedy mamy troje kandydatów, to statut mówi o wyborach do urny.

Skład Rady Sołeckiej:
1 Bratek Marek
2 Dziekan Anna
3 Kawalec Mariusz
4 Michoń Małgorzata
5 Smoleń Damian
6 Stachura Mariusz
7 Sokół Jacek
8 Tylutka Ewa
9 Węgrzyn Krzysztof
10 Ziarko Henryk

Kandydatami na sołtysa są:
Dziekan Anna,
Kawalec Mariusz,
Soboń Wiesław.

Wybory sołtysa odbędą się w niedzielę 28.04.2019 r. w szkole w Woli Mieleckiej. Głosować można będzie w godzinach od 8.00 do 16.00.

Chciałem zgłosić dwie osoby do Rady Sołeckiej i mając ich pisemną zgodę urzędnicy gminy stali na stanowisku, że nie można tak. Prowadzący zebranie Zbigniew Wicherski nie dopuścili mnie do przeczytania stanowiska, które jasno mówi, że osoba kandydująca do Rady Sołeckiej nie musi być na zebraniu:
Poniżej przedstawiam stanowisko sprzeczne z tym, co zaprezentowała gmina.

Ustawa o samorządzie gminnym: Art. 36.

2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów (nieograniczona czyli wszyscy uprawnieni mieszkańcy sołectwa, a nie tylko biorący udział w zebraniu (interpretacja)), przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 
http://www.kss.org.pl/wybory

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów
Przepisy zawarte w statucie sołectwa regulujące zasady i tryb wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej nie mogą ograniczać prawa do kandydowania, czyli prawa do bycia wybieranym. Bowiem zgodnie z przepisem art. 36 ust 2 sołtys
i członkowie rady sołeckiej są wybierani: „spośród nieograniczonej liczby kandydatów”. Dlatego przepisy zawarte w statucie sołectwa nie mogą np. dozwalać na ograniczenie zgłoszeń kandydatów do jakiejś liczby. Ani nie wolno odrzucać kandydatur osób, które chociaż nie są obecne na zebraniu wyborczym, to wyraziły pisemnie zgodę na kandydowanie.

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/489481,gmina-sama-ustala-zasady-wyboru-soltysa.html
W przypadku pisemnej procedury zgłaszania kandydata przedstawiający go mieszkaniec powinien podać co najmniej jego nazwisko i imię, wiek, zawód i miejsce zamieszkania. Do każdej zgłoszonej kandydatury należy dołączyć zgodę na kandydowanie. Statut może przewidywać wymóg, aby zgłoszenie zawierało przynajmniej wskazaną liczbę podpisów osób popierających kandydata. W razie ustnego zgłoszenia kandydatur na zebraniu wiejskim weryfikacja może nastąpić w jego trakcie.


Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na to zebranie!


Pomimo tego, iż wg mojej analizy gmina popełniła kilka błędów, które pozwoliłyby mi unieważnić to zebranie, nie będę występował na drogę prawną.
Szanując to, że Państwo przyszli na to zebranie oraz fakt, że w skład Rady Sołeckiej weszły w zdecydowanej większości osoby, które szanuję, nie będę czynił żadnych prawnych kroków.

Poniżej linki do nagrania z zebrania:

Informacja wójta … tu

Podziękowania dla Rady Sołeckiej – M.Kawalec … tu

Pytania – MKS, lustro, – M.Kawalec … tu

Nazwy ulic – wyjaśnienia M.Kawalec … tu

Obwodnica – udostępnianie map … tu

Drogi na osiedlu „Baranówka” … tu

Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej … tu

Prezentacja kandydatów na sołtysa

Wiesław Soboń … tu

Kawalec Mariusz … tu

Dziekan Anna … tu

Prezentacja kandydatów do Rady sołeckiej … tu

OZE … tu

Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Sołeckiej … tu

Film z zebrania … tu

Aktualizacja 28.04.2019

Wyniki wyborów na sołtysa Woli Mieleckiej.
Głosów oddanych 431 w tym (5 nieważnych)
Kawalec Mariusz 200
Soboń Wiesław 184
Dziekan Anna 42
Sołtysem został Mariusz Kawalec.

20190428 podziekowanie soltys