Czy złamałem prawo? a może ktoś próbuje powstrzymać mnie przed nagrywaniem? lub chce mnie zniechęcić bądź zastraszyć?

Jak zawsze w mojej działalności społecznej kieruję się interesem społeczeństwa, więc nagrywam i upubliczniam to, co nas dotyczy.
Moje ostatnie posunięcie z nagrywaniem komisji Rady Gminy Mielec nie wszystkim radnym się spodobało.

Teraz okazuje się, że Policja na wniosek Prokuratury chce mnie przesłuchać o nagranie z komisji z dnia 25.02.2019r., na której była omawiana skargo na Wójta. Komisję tę nagrałem i upubliczniłem. Poinformowałem o tym wcześniej prowadzącego tę komisję. Skargę wniosłem ja, a była ona w sprawie przewlekłości w udzielaniu odpowiedzi na moje interpelacje i zapytania. Czyli sprawa publiczna.
W ostatnim czasie dochodzą do mnie sygnały, że podejmowane są próby eliminacji mnie z samorządu.
Dodam tylko, że Komisja Skarg miała przed tą komisją szkolenie i członek tej komisji radny Jerzy Krawczyk pytał Pani szkolącej czy można nagrywać te komisje. Odpowiedź była twierdząca. Tak można.

Nagranie z komisji … tu

20190414 wezwanie na policj


Artykuł Kodeksu Karnego wskazany w powyższym wezwaniu mówi:
Art. 267. § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem.
§ 4. Tej samej karze podlega, kto informację uzyskaną w sposób określony w § 1–3 ujawnia innej osobie.
§ 5. Ściganie przestępstwa określonego w § 1–4 następuje na wniosek pokrzywdzonego.