Zebranie Wiejskie 25.03.2012

W dniu 25.03.2012r. (Niedziela) o godz. 17.00 w budynku filii SOKiS odbędzie się Zebranie Wiejskie.

Jednym z tematów będzie koncepcja budowy drugiego mostu.

Powstały koncepcje budowy drugiego mostu i dróg dojazdowych.
Usytuowane są na terenie Woli Mieleckiej i Książnic.
W związku z powyższym, w dniach od 22.02.2012 do 13.03.2012 w godzinach urzędowania będzie można zapoznać się z celami
i zakresem oraz opisem ww. inwestycji, a także planami sytuacyjnymi wariantów przebiegu trasy drogi, które będą do wglądu
w Urzędzie Gminy Mielec; ul.Jadernych 7, Mielec, Starostwie Powiatowym w Mielcu; ul.Sękowskiego 2B, Mielec
oraz na stronie internetowej naszego biura: www.klotoida.pl (zakładka „Konsultacje społeczne”).

20120222koncepcja mostu


Czy dojdzie do próby odwołania radnych Kawalca i Kołodzieja?
więcej … tu
Czy powinno dojść do odwołania Sołtysa i poszczególnych członków Rady Sołeckiej?
Statut sołectwa mówi:

DZIAŁ III.

Organizacja i zadania organów sołectwa.

 2.Organy sołectwa zobowiązane są dbać o przestrzeganie zasad jawności i dostępu do informacji publicznej.

DZIAŁ V.

Zasady i tryb odwoływania sołtysa i rady sołeckiej oraz wygaśnięcia mandatu sołtysa lub członków rady sołeckiej

2. Zebranie wiejskie może odwołać sołtysa, radę sołecka lub poszczególnych jej członków jeżeli nie wykonują swoich obowiązków lub rażąco naruszają postanowienia statutu.

aktualizacja 26.03.2012

W dniu 25.03.2012r. odbyło się Zebranie Wiejskie. Było chwilami nerwowo, a członek Rady Sołeckiej Marian Soboń starał się uniemożliwić mi nagrywanie. Sołtys zebranie poprowadził jak w czasach jedynej słusznej władzy. Gdy chciałem dodać do porządku punkt o zachowaniu Sołtysa i poszczególnych członków Rady Sołeckiej Sołtys odebrał mi głos. Sprawy, które chciałem poruszyć na zebraniu tylko w obecności mieszkańców będę teraz zmuszony upublicznić w internecie.
więcej wkrótce.aktualizacja 01.04.2012

W dniu 25.03.2012r. w Woli Mieleckiej odbyło się Zebranie Wiejskie.
Skandaliczne zachowanie Sołtysa, który kilkakrotnie łamał prawo nie przestrzegając statutu sołectwa.
W zamieszczonym filmie z tego zebrania widać jak bardzo Sołtysowi zależy, aby poprowadzić, to zebranie, aby mieć wpływ na jego kształt. Nie pozwolił wprowadzić do porządku obrad kolejnego punktu, który miał pokazać skandaliczne zachowanie Sołtysa, jak i poszczególnych członków Rady Sołeckiej. Mam wrażenie, że kilka osób z otoczenia Sołtysa jest skłonna do łamania prawa po, to by nie wyszły na jaw jakieś zachowania. Boję się, że kierunek ich działania zmierza do tego, by z naszej wsi zrobić wiochę do czego nie chcę dopuścić. Widać też przychylność otoczenia KGW dla działań Sołtysa i jego brata Mariana Sobonia, ale ja się nie dziwię, bo to chyba wdzięczność za wino, które Marian Soboń kupował dla KGW.
Myślę, że demokracja nie powinna tak wyglądać, a Sołtys nie powinien oszczerstwami mnie obrzucać.
Mariusz Kawalec

Film z zebrania … tu

Fragment z zachowaniem Mariana Sobonia … tu

Komentuj … tu