Fatalny dojazd do przedszkola i stadionu – kluby sportowe na rozpoczęcie bez kasy

Dojazd do przedszkola i stadionu w Woli Mieleckiej jest w skandalicznym stanie. Wójt Gacek do dziś nie odpowiedział na moje pismo, w którym zgłaszałem uwagi w sprawie planowanego parkingu i drogi dojazdowej w tym miejscu, a minęło już dwa miesiące.

Co znaczyło hasło wyborcze Kazimierza Gacka „Przyjazny Urząd – Sprawna Gmina”?
Jak na razie ze strony Wójta zobaczyłem „toczenie wojen”, niewywiązywanie się z obowiązków i problemy z zabezpieczeniem podstawowych potrzeb mieszkańców.

Kluby sportowe w naszej gminie przez działania Pana Wójta Gacka do dziś nie mają przelanych środków finansowych na swoje konta. Pan Wójt powołał sobie do komisji rozdzielającej budżet przeznaczony na kluby osobę, która nie mogła w tej komisji zasiadać. Po rozdzieleniu środków zwrócono Wójtowi uwagę, że złamany został regulamin. Wójt unieważnił ten konkurs i ogłosił nowy. Przez nieudolne postępowanie Kazimierza Gacka kluby muszą od nowa pisać wnioski i nowa komisja w nowym terminie znów będzie dzielić te pieniądze. Zanim pieniądze jednak trafią do klubów jeszcze trochę czasu minie. Co mają robić kluby, skoro liga się zaczyna, a pieniędzy brak?
Jak długo jeszcze będziemy musieli mierzyć się z problemami, które funduje nam Pan Kazimierz Gacek jako Wójt?
Jest tyle naturalnych problemów, które musimy rozwiązywać w gminie, że nie potrzeba nam wiecznie nowych generowanych przez Wójta Gacka.

Mariusz Kawalec

Poniżej zdjęcia przedstawiające stan drogi

20130404 droga na stadion wm 20130406