XXX Sesja Rady Gminy Mielec 08.04.2013 Regulamin czystości i porządku

Porządek obrad :

1. Interpelacje Radnych.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja Wójta Gminy Mielec o dokonanych zmianach w budżecie gminy jakie zostały wprowadzane między sesjami.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.

Sesja odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) o godzinie  9:00

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Mielec, ul. Jadernych 7.

Podczas XXX sesji Rady Gminy Mielec dominował temat cen śmieci.
Wiceprzewodniczącym Rady został Krzysztof Cygan.

Komentuj … tu

Filmik – wybór wiceprzewodniczącego i wolne wnioski – skrót

Film z XXX sesji – cena śmieci … tu

Dziś 08.04.2013 r. Rada Gminy przyjęła uchwałę regulującą opłatę za śmieci.
Gospodarka śmieciowa została wyliczona na ok 913 tys. zł rocznie. Wójta propozycja była taka, żeby tą kwotę przyjąć jako bazową do obliczeń cen śmieci segregowanych, a śmieci niesegregowane podnieść jeszcze o 50%. Przyjęcie takiego sposobu naliczania powinno przynieść gminie duży dochód oczywiście narażając mieszkańców na spore koszty.
Ustawa mówi, że:
Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Widać tu inny zapis ustawy, a inną interpretację Wójta Gacka.
Zwróciłem na sesji uwagę, że to śmieci selektywne mają być obniżone od tej kwoty, a nie odwrotnie jak proponuje Wójt podnieść cenę śmieci nieselektywnie zbieranych.
Poprosiłem, żeby mnie wyprowadzić z błędu, jeśli się mylę, ale nikt nie próbował w tym temacie polemizować.

Propozycja Wójta Kazimierza Gacka mówiła że:
nieselektywna zbiórka miesięcznie:
dla gospodarstwa domowego 1 i 2 osobowego 30 zł,
dla gospodarstwa domowego 3-5 osób 42 zł, 
dla gospodarstwa domowego 6 i więcej osób  48 zł.

selektywna zbiórka miesięcznie:
dla gospodarstwa domowego 1 i 2 osobowgo 20 zł,
dla gospodarstwa domowego 3-5 osób 28 zł, 
dla gospodarstwa domowego 6 i więcej osób 32 zł

Zmieniono podział i kwoty nieco złagodzono.
Nadal jednak znacznie są zawyżone kwoty śmieci niesegregowanych dla 3 i więcej osób, które wynoszą aż 42zł.

Po uwzględnieniu mojego wniosku odpady komunalne będą od maja do września odbierane co dwa tygodnie.
Kwoty jakie przyjęto to:
nieselektywna
zbiórka miesięcznie:
dla gospodarstwa domowego 1-osobowego 19,50 zł,
dla gospodarstwa domowego 2-osobowego 27 zł, 
dla gospodarstwa domowego 3 i więcej osób 42 zł.

selektywna zbiórka miesięcznie:
dla gospodarstwa domowego 1-osobowego 13 zł,
dla gospodarstwa domowego 2-osobowego 18 zł,  
dla gospodarstwa domowego 3 i więcej osób 28 zł.

Kwoty proponowane przeze mnie:
nieselektywna zbiórka miesięcznie:
dla gospodarstwa domowego 1-osobowego 19 zł,
dla gospodarstwa domowego 2-osobowego 26 zł, 
dla gospodarstwa domowego 3 i więcej osób 34 zł.

selektywna zbiórka miesięcznie:
dla gospodarstwa domowego 1-osobowego 12 zł,
dla gospodarstwa domowego 2-osobowego 16,
dla gospodarstwa domowego 3 i więcej osób 24 zł

Mariusz Kawalec