Ile Wójt wypłacił na nagrody? Skarga na Wójta

W dniu 26 kwietnia 2023 roku złożyłem do Wójta poniższe zapytanie:

20230426 nagrody

Poniżej prezentuję odpowiedź jaką otrzymałem od Wójta:

20230512 odpowiedz wojta na nagrody 1
20230512 odpowiedz wojta na nagrody 2

Uznałem, że ta odpowiedź nie odpowiada należycie na zadane przeze mnie pytanie, które brzmiało: „Jaką łączną kwotę wypłacono na nagrody dla pracowników gminy i jednostek organizacyjnych w terminie od dnia 01.01.2018 do dnia 31.12.2022 roku w Urzędzie Gminy Mielec i jednostkach organizacyjnych?”

Jak możemy podliczyć w samym 2022 roku wypłacono 353 243 zł. Pamiętam wcześniejsze lata, gdzie wypłacano ponad 400 tys zł. rocznie.

W związku z tym, że odpowiedź była moim zdaniem wymijająca złożyłem skargę na Wójta:

20230606 skarga na wojta

W skardze wkradły się dwa błędy, które na komisji wyjaśniłem. Chodzi o zdania:
W załączniku przedstawiam odpowiedź, jaką otrzymałem 12 maja 2013 roku (ma być 2023 rok).
W załączniku przedstawiam skan skargi (ma być skan zapytania) i skan odpowiedzi, jaką otrzymałem:

Nagranie z komisji poniżej: